RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 Przedszkole realizuje podstawę programową. 
Godziny bezpłatne od 7.00 do 13.00.

       W związku z różnorodnym sposobem realizacji podstawy programowej w grupach młodszych i starszych istnieją różnice w organizacji pracy w grupach.

 

 

 

GRUPY MŁODSZE

 

GRUPY STARSZE

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne. Kontakty z rodzicami. 

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci.  Zabawy dowolne. Kontakty z rodzicami. 

8.00 – 8.45

Zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna lub w małych grupach.Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne. Zabawy przy muzyce, śpiewanie piosenek, zabawy ruchowe.Ćwiczenia poranne.

8.00 – 8.45

Zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna lub w małych grupach.Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne. Zabawy przy muzyce, śpiewanie piosenek, zabawy ruchowe.Ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.00

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.45 – 9.00

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie.

9.00 – 9.30

Śniadanie.

9.30 – 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą z zakresu wszystkich obszarów rozwoju dziecka, realizowane w oparciu                   o program wychowania przedszkolnego. Zajęcia programowe – językowe, matematyczne, plastyczne, muzyczne, społeczne, przyrodnicze.

9.30 – 10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą z zakresu wszystkich obszarów rozwoju dziecka, realizowane w oparciu                   o program wychowania przedszkolnego. Zajęcia programowe – językowe, matematyczne, plastyczne, muzyczne, społeczne, przyrodnicze.

10.00 – 11.45

Spacery,  zabawy dowolne naprzedszkolnym placu zabaw lub na sali. Zestawy zabaw ruchowych.

10.00 – 11.45

Spacery,  zabawy dowolne naprzedszkolnym placu zabaw lub na sali. Zestawy zabaw ruchowych.

11.45 – 12.00

Czynności porządkowe. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

11.45 – 12.00

Czynności porządkowe. Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Obiad.

12.00 – 12.30

Obiad.

12.30 – 14.00

Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, leżaki (grupa najmłodsza).                               Przebywanie na świeżym powietrzu, swobodne zabawy w sali z niewielką ingerencją nauczyciela.

12.30 – 12.45

12.45 – 14.00

Relaks przy muzyce. Zabawy wyciszające i uspokajające.

Zabawy dydaktyczne, gry logiczne, słuchanie książek czytanych przez nauczyciela. Wykonywanie zadań w kartach pracy. Zabawy na świeżym powietrzu.

14.00 – 14.15

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.00 – 14.15

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30

Podwieczorek.

14.15 – 14.30

Podwieczorek.

14.30 – 16.00

Zabawy indywidualne i w małych zespołach wspomagające rozwój dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań.                    

14.30 – 16.00

Aktywność własna dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych                       i wychowawczych mających na celu rozwój indywidualnych zainteresowań dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań.                  

16.00 – 17.00

Zabawy według własnej inicjatywy, kontakty indywidualne   z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.

16.00 – 17.00

Zabawy według własnej inicjatywy, kontakty indywidualne  z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domu.