RAMOWY ROZKŁAD DNIA

dla dzieci starszych

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00.

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.

8.00 – 8.30

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę itp.). Zabawy rytmiczne przy muzyce, śpiewanie piosenek. Rytuał wspólnego rozpoczynania dnia.

8.30 – 8.45

Ćwiczenia poranne

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia programowe – językowe, matematyczne, plastyczne, muzyczne, społeczne, przyrodnicze.

10.30 – 11.45

Spacery, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub na sali. Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 13.00

Zabawy wyciszające i uspakajające. Relaks przy muzyce.

13.00 – 14.15

Zabawy dowolne dzieci według indywidualnych zainteresowań. Gry dydaktyczne.

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku

14.30 – 15.00

Podwieczorek

15.00 – 17.00

Zabawy indywidualne i w małych zespołach, wspomagające rozwój dzieci. Słuchanie opowiadań nauczycielki lub czytanie fragmentów książek. Rozchodzenie się dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

dla dzieci młodszych

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne według pomysłów dzieci.

8.00 – 8.30

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę itp.). Zabawy rytmiczne przy muzyce, śpiewanie piosenek. Rytuał wspólnego rozpoczynania dnia.

8.30 – 8.45

Ćwiczenia poranne

8.45 – 9.00

Przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 10.30

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zajęcia programowe – językowe, matematyczne, plastyczne, muzyczne, społeczne, przyrodnicze.

10.30 – 11.45

Spacery,  zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub na sali. Zestawy zabaw ruchowych.

11.45 – 12.00

Przygotowanie do obiadu

12.00 – 12.30

Obiad

12.30 – 14.00

Odpoczynek - leżakowanie

14.15 – 14.30

Przygotowanie do podwieczorku

14.30 – 15.00

Podwieczorek

15.00 – 17.00

Zabawy indywidualne i w małych zespołach, wspomagające rozwój dzieci. Słuchanie opowiadań nauczycielki lub czytanie fragmentów książek. Rozchodzenie się dzieci.