Nasze przedszkole
Przedszkolny plac zabaw
Zabawy na placu zabaw
Karuzela
 

Drodzy Rodzice

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 19 KWIETNIA PRZEDSZKOLE WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ STACJONARNĄ

Ze względu na fakt, że przedszkole w dalszym ciągu funkcjonuje w rygorze sanitarnym prosimy                                  o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w podanych poniżej godzinach :

Dziecko może być przyprowadzone do przedszkola najpóźniej do godziny 8:30

Dzieci, które nie jedzą podwieczorku  rodzic może odebrać w godzinach 12:50– 13:30

Dzieci spożywające podwieczorek rodzic może odebrać od godziny 14:30 


ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACYJNYCH 
W POZOSTAŁYCH GODZINACH PRZEDSZKOLE POZOSTAJE ZAMKNIĘTE

GODZINY POSIŁKÓW:

ŚNIADANIE 9:00

II ŚNIADANIE 11:00

OBIAD 12:00

PODWIECZOREK 14:15

 


 

Decyzją  Ministra Edukacji i Nauki do 18 kwietnia br.została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty

Decyzja ta została podjęta z  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .   

Załącznik :  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 08 kwietnia 2021

W związku z tym , nasze przedszkole w dalszym ciągu prowadzić będzie kształcenie na odległość (Blog oraz dla najstarszych dzieci zajęcia na platformie Teams)


 

Drodzy Rodzice

Przekazuję Państwu informację na prośbę Pani Agnieszki Moś dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach.

Z myślą o dzieciach, które kończą edukację przedszkolną, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach zapraszają rodziców wraz z dziećmi w wieku 6-7 lat (grupa najstarsza) na bezpłatne konsultacje oraz badania dojrzałości szkolnej w dniach 19 – 23 kwietnia 2021r.

W celu ułatwienia przyjmowania zgłoszeń, został stworzony poniższy formularzdo rejestracji.

Link: https://forms.gle/LpvA4frcwokTAvPn8

Zaznaczamy, że ilość miejsc jest ograniczona, a o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zapisów.

Gotowość Szkolna 2021DRODZY RODZICE
PONIŻEJ INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
 
 
 
W każdym przedszkolu, również naszym organizowana będzie  TYLKO OPIEKA dla dzieci rodziców wykonujących ZAWÓD MEDYCZNY  (rodzic pracujący w PRZYCHODNI, SZPITALU) i SŁUŻB MUNDUROWYCH w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Rodziców spełniających w/w warunki (wykonujących zawód medyczny oraz służby mundurowe)
proszę o zgłoszenie tego faktu do sekretariatu przedszkola telefonicznie lub e-mailowo w celu uzgodnienia w jakich dniach  i godzinach dziecko będzie obecne w naszym przedszkolu.

Dla Rodziców pozostających z dziećmi w domu zostaje przedłużony zasiłek opiekuńczy

Proszę o śledzenie strony internetowej naszego przedszkola oraz wiadomości przesyłanych na dziennik elektroniczny.
Dla wszystkich pozostałych dzieci nasze przedszkole prowadzić będzie kształcenie na odległość na blogu przedszkola pod adresem :
na którym wszystkie Panie codziennie zamieszczają dla swojej grupy zgodnie  z realizacją podstawy programowej propozycje zajęć, zabaw i materiały pomocne do pracy z dziećmi w domu. Również nauczyciele specjaliści zamieszczają tam propozycje ćwiczeń i zabaw dla dzieci. 
Bezpośredni kontakt z nauczycielkami poszczególnych grup jest możliwy poprzez dziennik elektroniczny oraz poprzez bloga przedszkola – poniżej adresy mailowe dla każdej grupy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Można na nie wysyłać zarówno zapytania, informacje zwrotne o pracy zdalnej jak również wykonane przez dzieci prace w formie skanów lub zdjęć. 
Jeżeli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek pytania do nauczycieli specjalistów to oferują oni swoje wsparcie i pomoc pod adresem mailowym : 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
W innych sprawach można kontaktować się poprzez stały adres przedszkola : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , numer telefonu (32) 255-23-08 oraz dziennik elektroniczny.
 
POZDRAWIAM SERDECZNIE 
I ŻYCZĘ WSZYSTKIM ZDROWIA
JOANNA DŁUGASIEWICZ

 

ZARZĄDZENIE NR 1538/2021 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE


 

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA NA ROK SZKOLNY 2021/2022
DLA NOWYCH DZIECI

ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 12.03.2021r. OGODZINIE 11:00 I POTRWA DO 24.03.2021r. DO GODZINY 15:00

WIĘCEJ INFORMACJI W LINKU PONIŻEJ ORAZ W NASZYCH WCZEŚNIEJSZYCH WPISACH:

Nabór do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 - informacja.pdf


LINK DO STRONY NABOROWEJ: 
https://katowice.formico.plDRODZY RODZICE

PRZYPOMINAMY O SPOSOBACH KONTAKTU PAŃSTWA Z PRZEDSZKOLEM:

RODZIC <=> SEKRETARIAT:

  TELEFON (32) 255-23-08

  E-MAIL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  DZIENNIK ELEKTRONICZNY https://uonetplus.vulcan.net.pl/katowice

RODZIC <=> NAUCZYCIEL:

  DZIENNIK ELEKTRONICZNY https://uonetplus.vulcan.net.pl/katowice

  TELEFON /PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU ROZMOWY/
(32) 255-23-08

TYLKO NA OKRES, GDY GRUPA PRZECHODZINA NAUKĘ ZDALNĄ SĄ AKTYWOWANE ADRESY E-MAIL DLA GRUP!

            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
                                                               
          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 
          Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


 

 


 

SZANOWNI RODZICE

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI
DOTYCZĄCYMI 
DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

!KLIKNIJ TUTAJ!

LINK DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO
https://uonetplus.vulcan.net.pl/katowice


 

Harmonogram możliwości rozmów indywidulanych- telefonicznych
Rodziców z Nauczycielami w II semestrze roku szkolnego 2020/2021
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowymREKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 1436/2021 informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli  na rok szkolny 2021-2022 w Katowicach
prowadzona będzie w formie elektronicznej w terminie:

·   od 01 – 04 marca 2021 r. - składanie deklaracji o kontynuowaniu
edukacji 
przedszkolnej

deklarację można pobrać tutaj DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU lub w przedszkolu

·   od 12 marca 2021 od godz. 11:00 do 24 marca 2021 do godz.15.00
 składanie nowych wniosków.

 

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021-2022 znajdziecie Państwo
otwierając link poniżej.

REKRUTACJA_2021-2022DRODZY RODZICE

NASZE PRZEDSZKOLE W TYM ROKU SZKOLNYM ZAKWALIFIKOWAŁO SIĘ DO
II EDYCJI KAMPANI EDUKACYJNO – INFORMACYJNEJ
„MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH”

             DZIĘKI TEMU OTRZYMALIŚMY DWA OCZYSZCZACZE POWIETRZA
 
KTÓRE  POMOGĄ NAM POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA W NASZYM
                                                    PRZEDSZKOLU.                                     

 URZĄDZENIA ZOSTAŁY ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ORAZ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

SMOG OBRAZEK

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dotyczącej zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza
DRODZY RODZICE

W ZWIĄZKU Z NOWYMI OGRANICZENIAMI ORAZ ROSNĄCĄ LICZBĄ PRZYPADKÓW COVID-19

OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA DO ODWOŁANIA PLAC ZABAW

MIESZCZĄCY SIĘ NA TERENIE ZSP NR 6

BĘDZIE DOSTĘPNY TYLKO DLA DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA !!!

PROSIMY RODZICÓW PRZEBYWAJĄCYCH Z DZIEĆMI NA PLACU ZABAW O ZWRACANIE UWAGI OSOBOM POSTRONNYM NA ZAKAZ WEJŚCIA.

 


 

Drodzy Rodzice

Ze względu na utrzymujący się wysoki wskaźnik zachorowań rano dzieci są odbierane od rodziców przy drzwiach wejściowych

- rodzic/prawny opiekun powiadamiania dzwonkiem przy drzwiach zewnętrznych pracownika placówki o przyprowadzeniu dziecka
(do godz. 8:30)

- osoby wyznaczone do przyjmowania dzieci zobowiązane są do zmierzenia dziecku temperatury ciała w obecności rodzica/prawnego opiekuna, a następnie dziecko jest odprowadzane do szatni, gdzie będzie się przebierało i zostanie odprowadzone do
właściwej sali.

- rodzic rano nie wchodzi na teren  przedszkola.

Odbierając dziecko rodzice wyrażający taką potrzebę będą mogli wejść do przedszkola stosując się do poniższych zaleceń :
- rodzic/prawny opiekun lub osoba upoważniona dzwoni do przedszkola (dzwonek zewnętrzny) sygnalizując przyjście po dziecko
- następnie czeka na pracownika placówki, który mając na uwadze przestrzeganie limitu rodziców przebywających jednocześnie w szatni sygnalizuje czy rodzic może wejść na teren przedszkola (szafki Misiów 2 rodziców, szatnia 4 rodziców)

- rodzic, wchodzący na teren placówki obowiązkowo :
- zakrywa usta i nos maseczką,
- dezynfekuje ręce,
- utrzymuje dystans społeczny w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców minimum 1,5 m

Prosimy rodziców o sprawne ubieranie dzieci !

 

 

 


 

DRODZY RODZICE

Z PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE NASZE PRZEDSZKOLE PONOWNIE BIERZE UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM
"PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA",KTÓREGO CELEM JEST KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH U DZIECI 

piekna

 

 


 

ZAJĘCIA RUCHOWE Z PIŁKAMI "DRUŻYNA KANGURA"
RUSZAJĄ W NASZYM PRZEDSZKOLU OD PAŹDZIERNIKA
ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W RYGORZE SANITARNYM W CZWARTKI:

I GRUPA: 14:30-15:00

 

II GRUPA: 15:15-15:45

 

 


 

 

Szanowni Rodzice

Poniżej przedstawiamy propozycję ubezpieczenia dzieci zaproponowaną przez
przedstawiciela InterRisk. 
Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny – nie jest obowiązkowe.


INFORMACJE ODNOŚNIE WPŁAT SKŁADEK PRZEZ RODZICÓW
INTER RISK

ZAKRES UBEZPIECZENIA NA ROK 2020/2021

 

 


 

Drodzy Rodzice

Ze względu na fakt, że przedszkole w dalszym ciągu funkcjonuje w rygorze sanitarnym prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w podanych poniżej godzinach :

Dziecko może być przyprowadzone do przedszkola najpóźniej do godziny 8:30

Dzieci, które nie jedzą podwieczorku  rodzic może odebrać w godzinach 12:50– 13:30

Dzieci spożywające podwieczorek rodzic może odebrać od godziny 14:30 


ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA   I ORGANIZACYJNYCH 
W POZOSTAŁYCH GODZINACH PRZEDSZKOLE POZOSTAJE ZAMKNIĘTE

GODZINY POSIŁKÓW:

ŚNIADANIE 9:00

II ŚNIADANIE 11:00

OBIAD 12:00

PODWIECZOREK 14:15


 

! WAŻNE DOKUMENTY DLA RODZICÓW DO POBRANIA I ZŁOŻENIA
W PRZEDSZKOLU, W DNIU 01.09.2020 
(WTOREK-ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO)  !

PROSIMY O PRZYNIESIENIE DOKUMENTÓW RANO

KARTA INFORMACYJA O DZIECKU - DLA WSZYSTKICH RODZICÓW

UMOWA - DEKLARACJA - DLA WSZYSTKICH RODZICÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW - DLA RODZICÓW NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA - DLA RODZICÓW
NOWO PRZYJĘTYCH DZIECI

 


 

Nasze przedszkole jest przedszkolem miejskim prowadzonym przez miasto Katowice. Usytuowane jest w dzielnicy Zawodzie. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00–17.00. Placówka posiada cztery oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Bezpośrednio sąsiadujemy z Miejskim Domem Kultury "Zawodzie" oraz Miejską Biblioteką Publiczną, z którymi zarazem ściśle współpracujemy. W otoczeniu placówki znajduje się osiedle, dużo zieleni, a także liczne deptaki – w tym główny deptak nad rzeką Rawą. Warunki te pozwalają na bezpieczne spacery z dziećmi.

W budynku przedszkola mieszczą się cztery sale dydaktyczno-zabawowe. Sale są przestronne, kolorowe, z dużą ilością zabawek. Przedszkole posiada szatnię dla dzieci, gabinet przeznaczony do zajęć prowadzonych przez logopedę i psychologa, salę gimnastyczną oraz pomieszczenia gospodarcze niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki. Dysponujemy też placem zabaw wyposażonym w sprzęt rekreacyjny i piaskownicę.

Na wyposażeniu przedszkola znajdują się pomoce dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli podczas zajęć (m.in. instrumenty perkusyjne), pianino, a także różnorodne przyrządy służące do ćwiczeń gimnastycznych.

W przedszkolu panuje miła i serdeczna atmosfera. Baza, jaką dysponuje placówka, pozwala na realizację programu, którego celem jest wszechstronny rozwój dzieci, rozbudzanie i wspieranie ich zdolności oraz zainteresowań.