Regulamin wycieczek

Regulamin Pikniku Rodzinnego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje na temat ubezpieczenia dzieci
w roku szkolnym 2019/2020

Ubezpieczenie NNW - wariant 1

Ubezpieczenie NNW - wariant 2

Druk do zgłoszenia wypadku, Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz tabelę norm procentowych uszczerbku można znaleźć pod linkiem:

rozwazny.pl/pliki-do-pobrania/

Komplet dokumentów wraz z wnioskiem prosimy wysyłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Ubezpieczenie obsługuje: Tomasz Sikora

tel: 502 - 071 - 501

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 


 

Informacja dotycząca gromadzenia
i przetwarzania danych osobowych uczniów

 1. Administratorem danych osobowych dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Katowicach jest:
  Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6
  ul. Marcinkowskiego 17, 40-232 Katowice
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
 3. Przedszkole gromadzi następujące dane osobowe dzieci:
  • imię (imiona) i nazwisko
  • data i miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania
  • numer pesel
  • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) dziecka
  • adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)
  • adresy poczty elektronicznej rodziców (prawnych opiekunów)
  • numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów)
  • informacje o zdrowiu dziecka - podane przez rodziców (prawnych opiekunów)
 4. Dane są gromadzone i przetwarzane dla celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów.
 5. Przedszkole gromadzi następujące dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) dzieci:
  • numery dowodów osobistych
  • numery rachunku bankowego.
 6. Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) dziecka są gromadzone i przetwarzane dla celów rozliczeniowych za pobyt dziecka w przedszkolu i usuwane, gdy dziecko zaprzestanie uczęszczać do przedszkola.
 7. Osobami, które mają dostęp do danych osobowych dzieci, są:
  • wicedyrektor zespołu
  • nauczyciele Miejskiego Przedszkola nr 19
  • samodzielny referent (sekretariat przedszkola)
  • pielęgniarka szkolna (dotyczy dzieci 6- i 7-letnich)
 8. Dane osobowe dzieci mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, jakimi są:
  • CKE, SIO, GUS, ZUS oraz podmioty, które sprawują obsługę księgową, świadczą usługi informatyczne, usługi prawnicze, dostarczają nam oprogramowanie niezbędne do wykonywania naszych zadań.
 9. Obowiązek gromadzenia ww. danych osobowych wynika z:
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
  • Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646),
 10. Rodzicom (opiekunom prawnym) dzieci przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania.

 


 

HARMONOGRAM WYDARZEŃ

NA ROK 2019/2020

 

WYDARZENIE

TERMIN REALIZACJI

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ – uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela – występy dzieci

październik 2019

DZIEŃ GÓRNIKA – spotkanie z górnikami – rozmowy na temat trudnej pracy górnika – występy dzieci

grudzień 2019

MIKOŁAJ – spotkanie z miłym gościem, prezenty dla dzieci.

grudzień 2019

WIGILIA PRZEDSZKOLNA – program artystyczny w wykonaniu dzieci, uroczysty posiłek wigilijny

grudzień 2019

JASEŁKA – występy dzieci, wspólne kolędowanie z rodzicami.

styczeń 2020

BIESIADA ŚLĄSKA – impreza dla babć i dziadków w MDK "Zawodzie" z udziałem wodzireja.

styczeń 2020

BAL KARNAWAŁOWY – bal dla dzieci z udziałem wodzireja.

styczeń 2020

POWITANIE WIOSNY – spacer z Marzanną. Występy dzieci w przedszkolu z okazji pierwszego dnia wiosny.

marzec 2020

PIKNIK RODZINNY – impreza rodzinna na ogrodzie przedszkolnym – występy dzieci, zabawa z wodzirejem.

czerwiec 2020

OLIMPIADA SPORTOWA – Dzień sportu w przedszkolu - gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

czerwiec 2020

DZIEŃ OTWARTY – zapoznanie nowoprzyjętych dzieci z placówką. Oglądanie przedstawienia teatralnego, zabawy integracyjne w grupach.

czerwiec 2020

POŻEGNANIE STARSZAKÓW – występy dzieci, wręczenie dyplomów i upominków

czerwiec 2020