OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

  1. Od 7.00 do 13.00 - godziny bezpłatne (od 8.00 - 13.00 - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego; dodatkowo bepłatna godzina od 7.00 do 8.00).
  2. Opłata stała za godzinę świadczeń wykraczających poza podstawę programową - 1 zł, drugie dziecko 0,65 zł, trzecie i kolejne dziecko zwolnione z w/w opłaty
  3. Rodzice dzieci z rocznika 2016 nie płacą za pobyt dziecka w przedszkolu jedynie za wyżywienie.
  1. Wyżywienie:
    • śniadanie 3,00 zł
    • obiad - 4,50 zł
    • podwieczorek - 2,50 zł

 

DRODZY RODZICE!

Przypominamy, że opłaty za przedszkole są dokonywane na indywidualny numer konta dla każdego dziecka. 

W związku z wprowadzeniem systemu naliczania odsetek za nieterminowe płatności prosimy o terminowe wpłaty - do 10-go każdego miesiąca.