MISJA PRZEDSZKOLA

 

W naszym przedszkolu:

 • Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.
 • Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka.
 • Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.
 • Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.
 • Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.
 • Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.
 • Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje związane z naszym regionem.
 • Zaspokajamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.
 • Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia: wycieczki, wyjazdy do teatru, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.
 • Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.
 • Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.